मी रविन्द्र सोनसुरकर । टिसाचा मी खुप आभारी आहे अणि सचिन सरांचा त्यांनी माला एक नविन जीवन दिल । आज मी  इंटरविव ला गेलो होतो । फ़क्त मी एकच जागी देऊ शक्लो पण बाकि कम्पनी च्या सिक्यूरिटी गार्ड नि माला आत पाठवल नहीं । पण माला आनंद आहे की मी जाउन बोललो । उद्या सुद्धा मी जाणार आहे इंटरविव ला । माझ्या मनात जी भीती होती इंटरविव ची अता ती  निघून जात आहे ।

Share at:

Post Author: Harish Usgaonker

3 thoughts on “

  Sachin

  (November 29, 2012 - 6:07 am)

  Very Good! Keep tackling interviews and talking to strangers.. That is the way. You may chose a new photo for self in the next post..

  admin

  (November 29, 2012 - 6:19 am)

  Tumhi Khup changla rastya var challey ahat.
  Tumhi interview deth raha.
  Halu Halu tumchi sagli bheeti nigun jayin

  admin

  (November 29, 2012 - 6:24 am)

  तू जे करतोस त्याला खुप धाडस लगते। पुढे चालत रहा …

Comments are closed.