life changing in herbertpur

माझ नाव रविन्द्र सोनसुरकर । आज पण सकाळी उठून जॉगिंग अणि ध्यान कल । आज तर
सरांनी मला मुद्दामून अटकत बोलाईला सांगीतल । ते पण वेगळ्या वेगळ्या
स्टाइल मध्ये । बाकीचे पी डब्लू एस कशे बोलतात त्यांची एक्टिंग करायला
सांगितली । एक्टिंग केल्या नंतर मला सांगीतल अता रवाना सारखा हस तर मी हसलो
। सरांनी एक विडियो बनवल आहे ते पण मी  अपलोड करतो कृपया ते विडियो बघून
तुम्ही पण अस करा अणि रवाना सारख हसा । जस मला रिलेक्स वाटल तस तुम्हालाही
वाटेल । मी धन्यवाद करतो हरीश अणि अमोल च मला प्रोत्साहित करण्या बाबत । असच मला फ़ोन करत रहवा धन्यवाद ।

2 Comments

Comments are closed.

  1. Sachin 7 years ago

    Just to explain why we did it: pws often develop a deep seated pain, sadness and horror of stammering. Melting this frozen core is important for recovery. Voluntary stammering achieves this purpose. Also, it is great fun..and makes us mature.

  2. admin 7 years ago

    Video khup chan hota voluntary stammering changli technique ahe
    Tya technique ni tumcha bhai nigun jata
    Tumhi Life chya ek changla rasta var chalat ahe.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account